Help
Results must:
*MISSING[LBL_SEARCH_OPTIONS]*

Pick start and end date Date:
From:   
  
To:   
Mersin Boşanma Avukatı There are 0 replies:
Mersin Boşanma Avukatı Original post: Thu 10/28/2021 at 9:21 AM
Mersin boşanma avukatları ücreti belirlerken avukatlık asgari ücret tarifesini ve davanın niteliğini dikkate alır. Mersin Boşanma Avukatı , belirlenmiş üst sınıra kadar yükselebilir. Avukatlık ücretleri konusunda her şehir barosunun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi farklıdır.Sözlü danışma, dava dilekçesi yazılması, yazılı danışma, çağrı üzerine sözlü danışma, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası ücretleri, maddi ve manevi tazminat için ücretler yıllık bazda artış gösterir.Boşanma avukatının alabileceği en düşük ücreti Türkiye Barolar Birliği'nin resmi gazetede yayımladığı tarife belirler. Bu sınır 2021 yılı için 4.080 TL’dir. Mersin boşanma avukatları da bu miktarın altında ücret talep etmez.
90 words - excluding quoted text
Original Post New